Reklama
Zachodnie Tatry Zachodnie Tatry Zachodnie Tatry
RynolticeRynolticeRynoltice


Rynoltice


Gmina położona około 5 km na północny wschód od Jablonnego w Podjeszczedziu. Pierwsze wzmianki o Rynolticach pochodzą z roku 1369, kiedy gmina z parafią nazywana była według lokatora Rinoli villa. W czasach wojen husyckich gmina ta została zpuszonała, i dopierow w roku 1550 została ponownie osiedlona. W środku gminy stoi kościół barokowy Św. Barbary, który powstał w latach 1745-48 przez przebudowę starszej kaplicy z roku 1669. Obok koścoła położony jest piętrowy budynek byłej parafii w stylu barokowym z 2. połowy 18. stulecia. Przy szosie do Janowic znajduje się kilka typowych parterowych domów cembrowanych z 1. połowy 19. stulecia.
 

  Zakwaterowanie Jirzecin pod Jedlową
19 km
  Zakwaterowanie Polewsko
19 km
  Zakwaterowanie Kytlice
 

TOPlist